Ersättning vid elavbrott

Från och med första juli inför GEAB och Vattenfall en avbrottsgaranti.
Garantin innebär att alla kunder som blir utan ström i mer än 24 timmar får ersättning på 1000 kronor. Varar strömavbrottet längre utgår 1000 kronor i ersättning per dygn. Det finns dock ett tak för ersättningen. 6 000 kronor för en villaägare och 11 000 för en lantbrukare. Samtidigt satsar Vattenfall 200 extra miljoner kronor på nätförbättringar och röjningsinsatser.