SKL för bibliotekens talan om e-böcker

2:12 min

Intresseorganisationen Sveriges kommuner och landsting tar på sig uppdraget att föra folkbibliotekens talan gentemot förlag och distributörer i samtalen om e-boksutlåningen.

Att få en gemensam röst i SKL är något som enskilda bibliotek, deras huvudmän och regeringen har efterlyst eftersom e-boksutlåningen bara fortsätter att öka och därmed kostnaderna för den. Det handlar över huvud taget om att hitta en modell där biblioteken får sista ordet, säger folkpartisten Madeleine Sjöstedt, ansvarig politiker från SKL:s sida:

- Folkbiblioteken är oerhört viktiga för läsfrämjandet i Sverige. Då måste vi ha en modell där biblioteken själva kan bestämma vilka e-böcker man lånar ut, hur länge det ska ske och till hur många, säger Sjöstedt.

Ett e-boks-lån kostar idag 18-20 kr per styck, och för att klara budgeten i takt med den ökande e-boks-utlåningen har flera bibliotek tvingats införa utlåningstak. Ännu längre har det gått i Östergötland. Där har länsbiblioteket till och med sagt upp avtalet med landets dominerande e-boks-distributör Elib, som ägs av Bonnierförlagen, Natur & Kultur, Piratförlaget och Norstedts, men e-boksutlåningen handlar om mycket mer än kostnader. Den handlar om bibliotekens hela utbud.

Idag kan förlagen till exempel vänta med att göra en bok utlåningsbar för att den först ska sälja, men Sveriges kommuner och landsting vill att biblioteken ska kunna ta in alla e-böcker så fort de ges ut.

Ja, SKL understryker att det är biblioteken som ska avgöra vad de ska erbjuda och efterfrågar ett ramavtal som gör det möjligt för bibliotekarierna att enkelt kunna välja bland titlarna.

- Därför att det är ett grunduppdrag för biblioteken, men också att man ska komma överens om att man vill främja läsandet och då måste det ske att man hittar tekniker som är tillgängliga med olika metoder på smartphones och så vidare säger Sjöstedt.

SKL föreslår också en modell där biblioteken ska kunna påverka kostnaderna, utifrån vilka böcker det handlar om, hur gamla de är och hur länge de ska kunna lånas. En differentierad fast litet annorlunda prismodell har Elib tidigare föreslagit.

Farhågan bland många förlag att biblioteken är på väg att bli marknaden med stort M för e-böcker bemöter SKL med att biblioteken ändå inte kan möta all efterfrågan, bland annat på grund av vad det kostar, och så vill SKL att den sekretess som råder kring enskildas lån och annat ska tydliggöras i avtalet.

SKL kommer att bjuda in biblioteken, förlagen och distributörerna till samtal i början av nästa år.

- Människor förväntar sig att man kan låna böcker på biblioteken oavsett om de är i pappersform eller på något annat sätt, och idag är det ganska svårt. Då måste vi från Sveriges kommuner och landsting försöka att hitta en lösning, säger Madeleine Sjöstedt.