Kommuner förbereder sig för att evakuera äldre

1:14 min

Kommunerna i länet förbereder sig nu på att det kan bli en strömlös helg på sina håll. Flera äldre i Ånge med hemtjänst har evakuerats till äldreboenden. 

Även i Kramfors och Sundsvall förbereder man sig inför att det kan bli aktuellt med evakueringar.

Det är ett antal äldre i Ånge som saknar ström i sina hem och som har hemtjänst, som evakuerats till äldreboenden. Det här kan bli aktuellt i flera andra kommuner runt om i Västernorrland. I Kramfors och Sundsvall förbereder man sig inför att det kan bli aktuellt med evakueringar.

Dessutom har trygghetslarmen i flera kommuner slagits ut på grund av stormen. Kommuerna har nu därför satt in extra personal som istället åker runt till de äldre, som har trasiga trygghetslarm.

I Ånge öppnar kommunen även nödboende för de som saknar ström och börjar få det kallt hemma. Är man i behov av ett tillfälligt boende nu efter stormen kan man höra av sig till Kristina Kamsten på Ånge kommun på tel.nr: 070-315 45 82.