WWF manar till torskbojkott

ÖSTERSJÖN. Köp inte torsk som fångats i Östersjön! Den uppmaningen riktar nu Världsnaturfonden (WWF) till konsumenterna. I en ny guide rekommenderas köpstopp även för en rad andra fiskarter.
WWF anser att utfiskningen av våra vatten nu gått så långt att en konsumentbojkott är värd att pröva. Guiden, som är ett samarbete med Konsumentverket, ska presenteras nästa vecka. Den omfattar de vanligaste matfiskarna och skaldjuren som återfinns i butikernas fiskdiskar. - När det gäller torsken är det uppenbart att man måste vara försiktig. Vi följer helt forskarnas rekommendationer som anser att arten nu är så hotad i Östersjön att totalt fiskestopp är nödvändigt, säger Lars Kristoffersson, generalsekreterare på WWF. Frågan är bara hur konsumenterna ska veta varifrån torsken i paketet kommer. Sådant framgår inte alltid. Men Kristoffersson tycker att kunden ska kräva att få veta det i affären.