Unik diabetesstudie i Mjölby

Ett antal mjölbybor kommer att få delta i världens största diabetesstudie. Det är Mjölby vårdcentral som kommer att ingå som en av tio svenska prövningscenter i studien, som kallas Navigator.
Den nya studien ska undersöka om det går att fördröja eller förebygga sjukdomsutvecklingen till typ 2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdom hos personer med förstadium till typ 2-diabetes. Idag finns det drygt 350 000 diabetiker i Sverige och av dem har drygt 90 procent typ 2-diabetes. Sammanlagt ska 50 svenskar delta i studien. Rekryteringen startar nu o beräknas vara färdig i maj nästa år.