Kan bli tillåtet med psalmer på skolavslutningar

1:44 min

Regeringen vill ändra i skollagen så att det återigen blir tillåtet att sjunga psalmer på skolavslutningar i kyrkan.

– Vill man göra det i olika skolor, så ska det vara klart tillåtet, rektorer ska inte behöva känna att de begår en brottslig handling, säger utbildningsminister Jan Björklund (FP) till Svenska Dagbladet.

Han uppger att en präst får vara med och "utföra vissa konfessionella handlingar, som att läsa Julevangeliet".

En präst ska alltså kunna läsa julevangeliet, och psalmer ska kunna sjungas. Däremot ska ingen kunna tvingas att delta i böner eller i trosbekännelser. Och det ska också gå att avstå helt.

Bakgrunden är Skolverkets riktlinjer för skolavslutningar som togs fram förra året, efter att det uppstått diskussioner på flera skolor om vad som gäller vid skolavslutningar, i vilka det direkt förbjuds att ha religiösa inslag som psalmer och evangelium i skolavslutningarna.

Men riktlinjerna väckte heta känslor och efter att ha utrett frågan vill regeringen att totalförbudet mot religiösa inslag tas bort, skriver Svenska Dagbladet.

Anders Wejryd, ärkebiskop i Svenska kyrkan, är positiv till förslaget och tror att det kommer att underlätta. Tidigare har det rått en osäkerhet i frågan, anser han.

– Om man inte får sjunga "Stilla natt" eller "Nu tändas tusen juleljus" i den lokal där de hör hemma blir det väldigt konstigt. Då tror jag nästan att man som elev kan känna sig inkompetensförklarad, säger Wejryd till TT.

Nu hoppas han att det blir tydligare vad som är tillåtet.

– Vi vet att kyrka och skola är skilda åt. Det här handlar om ett kulturarv man ska ha tillgång till, det är inte fråga om något medlemsvärvande för oss.