Fakta: Elevstöd

Om teknikstöd erbjuds och ett inträde på arbetsmarknaden reduceras från fem år till två år blir de samhällsekonomiska vinsterna drygt 1,3 miljoner kronor. Enklare skrivet är att satsar man 21 000 kronor på teknikstöd för en elev och därmed reducerar ett senare inträde på arbetsmarknaden för eleven med en månad, har man tjänat in de satsade pengarna.

(Källa: Rapporten "Teknikstöd i skolan - en socioekonomisk analys av unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknaden")

Länk till Hjälpmedelsinstitutets rapport "teknikstöd i skolan - Socioekonomisk analys" (2013):

http://www.hi.se/publikationer/rapporter/teknikstod-i-skolan-socioekonomisk-analys/

Länk till Hjälpmedelsinstitutets rapport "teknikstöd i skolan" (2013):

http://www.hi.se/Global/dokument/publikationer/2013/13341-pdf-teknikstod-i-skolan-slutrapport.pdf