Utredning om extremism får kritik

6:41 min

Demokratiminister Birgitta Ohlsson tar idag emot en redan kritiserad utredning om hur Sverige ska bli bättre på att förebygga våldsbejakande extremism. Utredaren Eskil Franck säger att man så tidigt som möjligt behöver nå ungdomar som är i riskzonen.

– Vi föreslår att Brottsförebyggande rådet ska samla ihop kunskap och insikter och förmedla det till lokal nivå, säger Eskil Franck. Där tänker vi oss en modell för samverkan mellan socialtjänst, skola och polis. De gör ett gott arbete var och en, men det behöver effektiviseras genom att man sätter sig i samma rum och kartlägger hur det ser ut på just den här platsen: Vilka ungdomar är i riskzonen, vad kännetecknar dem, vad driver dem och hur kan vi genom samtal hjälpa dem?

Hur ska man bemöta någon som hyser sådana tankar?

– Man ska inte bemöta med konfrontation. Vi har lånat begreppet ”bekymringssamtal”, som norska myndigheter använder sig av. När man ser ett illavarslande beteende tar man tag i ungdomarna och säger: ”Vi är bekymrade för dig. Fortsätter det såhär kan det sluta på det här viset och det är inte bra för dig”.

Tre av experterna som varit knutna till utredningen är kritiska till att man inte särskiljer de vänsterextrema, högerextrema och islamistiska ideologierna. En av dem är Christer Mattsson, expert på högerextremism, som tycker att ideologin får en underordnad betydelse.

– Det är en drivkraft även om det inte är den enda drivkraften. Fokuseringen på ungdomar är också förståelig, men aningen felaktig. Ska man stoppa rekryteringen till våldsbejakande extremism måste man också titta på vuxensamhället runt omkring, säger han.

Men Christer Franck förstår inte kritiken.

– Vi tar väldigt stor hänsyn till ideologin. Men av erfarenheter från andra platser i Norden, tror vi inte det börjar med ideologin. Det börjar med social utsatthet, ett utanförskap som leder in i grupperingerna. När de väl kommer in får de en stark ideologisk skolning och blir övertygade. Så ideologin spelar en väldigt stor roll i rätt sammanhang.

En annan kritik är att utredningen inriktar sig på unga, kan inte vuxna personer vara presumtiva terrorister?

– Vår utredning handlar om förebyggande arbete. Det är i skolan man kan förebygga på det mest effektiva sättet. Sedan är det så att utredningen grundlägger en förutsättning för arbete. Det fortsätta arbetet kommer naturligtvis inkludera äldre personer, säger Christer Franck.