Terrormisstänkta kan få stöd

De tre svenskar av somaliskt ursprung som har fått sina tillgångar frysta efter att ha hamnat på FN:s terrorlista kan få stöd av EU-parlamentet.
I morgon, torsdag, väntas EU-parlamentet besluta att enskilda individer som drabbats av liknande sanktioner ska kunna gå till EG-domstolen och få sin sak prövad. Detta är inte möjligt i dag. Enligt en av initiativtagarna till förslaget - moderaten Charlotte Cederschiöld - har behandlingen av Somaliasvenskarna väckt oro bland många ledamöter i EU-parlamentet.