"Överförmyndaren är bra"

Nu kommer kritik mot planerna att ersätta överförmyndaren i Västerås med en nämnd. - Det fungerar utmärkt idag, och Gunila Rickman är en ovanligt bra överförmyndare som alltid står på de svagas sida, säger Anita Östling-Beventorp, ordförande för "Föreningen För Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna" i Västmanland. Tidigare har Justitieombudsmannen kritiserat Överförmyndaren i Västerås, bland annat för att vara okunnig om de regler som gäller.