Säpo: Upptrappning mellan politiska extremister

1:58 min

Säkerhetspolisen, Säpo, har gjort en lägesbedömning av situationen för vänster- och högerextremistiska grupper. De ser att det är en ökad upptrappning mellan de båda grupperna.

– Det som har förändrats under det senaste året är väl kanske mera frekvensen av antalet fall av otillåten påverkan som vi ser har ökat mycket på grund av det här upptrappade stämningsläget mellan extremistmiljöerna som vi har set, säger Ahn-Za Hagström chefsanalytiker för Säpos författningsskydd.

Vad kan det handla om för typ av brott?

– Det handlar om allt möjligt. Från misshandel, även grov sådan, till skadegörelse, våld mot egendom, mordbrand, mordförsök och så vidare.

Antalet individer inom extremistmiljöerna har inte ökat under de senaste åren. Det är ett hundratal personer inom varje grupp som är beredda att begå brott för sina åsikters skull, enligt Ahn-Za Hagström.

– Det rör sig ofta om att en typ av aktion genererar olika typ av hämndaktioner, och att det här då blir långa kedjor av hämndaktioner där det är svårt att säga vad som är hönan och vad som är ägget, säger hon.

Säkerhetspolisen uppger också att det är många fler svenskar som åkt till Syrien de senaste två åren för att utbilda sig eller strida med al-Qaida-inspirerade grupper, än vad Säpo bedömde i våras. Jonathan Peste är chefsanalytiker i frågor om kontraterrorism på Säpo.

– Vi bedömer att det är minst 75 personer som rest till Syrien för att ansluta till al-Qaidainspirerade grupperingar. Alla befinner sig dock inte i Syrien just nu. Vissa har återvänt, och vi har information om att vissa har avlidit, säger han.

Men det är bara ett fåtal av resenärerna till Syrien som har syrisk bakgrund. Enligt Jonathan Peste finns fortfarande cirka 200 personer i Sverige som stödjer våldsbejakande islamistisk extremism.

Inom al-Qaidas ideologi ingår attentat mot civila men även attentat mot Europa, enligt Säkerhetspolisen. På senare år har även Sverige pekats ut som en möjlig plats för attentat, enligt Jonathan Peste, chefsanalytiker på Säpo.

– När personer reser till Syrien kan de utöka sin förmåga till att utföra våldshandlingar. De genomgår i vissa fall utbildning, får stridserfarenhet och en vana av våld, säger han.

– Detta tillsammans med att man umgås i grupper där det finns en ideologi och övertygelse om att attentat i Europa är legitima gör att när den här typen av personer återvänder är det väldigt viktigt för oss att ta reda på om man utvecklat en avsikt att utföra attentat i Sverige också.