Kritik mot kanalen: P4 Gävleborg är för trevligt

0:40 min

Författaren och journalisten Lars Ragnar Forssberg riktar skarp kritik mot lokalradion i allmänhet och P4 Gävleborg i synnerhet.
– Trevlighetstonen har gått för långt, säger han.

Trivial och utslätad. Så sövande att det är trafikfarligt.

Det är några av orden som författaren och journalisten Lars Ragnar Forssberg använder om P4 Gävleborg i helgens upplaga av Hela Hälsinglands bilaga Helga.

Det är främst tonen i radion som han motsätter sig.

– Jag saknar ambition, orginalitet och ett tilltal som jag känner mig berörd av. Det har blivit en trevlighet till döds, säger han.  

Lars Ragnar Forssberg menar att lokalradion har kommit långt ifrån grundtanken från när den startade 1977, vilket inte Leif Eriksson, kanalchef på P4 Gävleborg, håller med om. 

– Jag delar inte den uppfattningen. Allt det som du efterlyser har vi faktiskt. Vi har debatter, orginalnyheter, vi jobbar med att vara ute, ha publikkontakt och vi jobbar mycket med att öka mångfalden i radion.

Leif Eriksson berättar även att han jobbar internt för att lokalradion ska få sända program inriktade på kultur och nöje även på helgerna för att göra den bevakningen ännu bättre.

Samtidigt har han tillsammans med andra lokala medier i länet haft diskussioner om det är möjligt att samarbeta inom vissa journalistiska satsningar i framtiden.

Lars Ragnar Forssberg menar att i samband med att dagstidningarna kämpar för sin överlevnad borde radion kliva fram och bjuda på kvalificierad journalistik: debatter, egna nyheter, analyser, meningsfulla samtal, reportage och bevakning av konst, musik och litteratur.

– Jag efterlyser även en mer särpräglad profil för de olika stationerna. Om man lyssnar på P4 Gävleborg ska man känna sig extra berörd i egenskap av hälsing. Det behöver inte vara så mysigt hela tiden, säger han.

– Det håller jag med om. Det ska vara trevligt, men irritera och skava emellanåt också. Ingen vinner på att det blir utslätat, säger Leif Eriksson.