Så pressar Säpo operatörerna

3:15 min

Ekot kan i dag ge en unik inblick i hur Säkerhetspolisen försöker få operatörer att ge dem direkt åtkomst till kundernas telefon- och mejluppgifter.

På en dold inspelning hör vi bland annat hur Säpo försäkrar att abonnenterna aldrig behöver få veta på vilket sätt operatörerna väljer att samarbeta med Säpo och övriga rättsväsendet.

– När vi tecknar de här avtalen så åtar vi oss också att inte berätta vilka vi har avtalen med och vilken teknisk lösning vi har valt. Men just de här tekniska bitarna, när vi har gjort överenskommelsen, det går vi aldrig ut och pratar om. Det är en hederssak för oss, säger Kurt Alavaara, signalstrategisk rådgivare på Säpo.

Den som hörs på bandet heter Kurt Alavaara. Han är signalstrategisk rådgivare i Säpos ledning och en av dem som nu jobbar för att alla brottsbekämpande myndigheter automatiskt ska få tillgång till bland annat vem som ringt och mejlat vem, när de gjorde det och en mängd andra uppgifter.

Ekot kunde för några veckor sedan avslöja hur Säpo och den övriga polisen var på väg att få direkt tillgång till uppgifter om hundratusentals svenskars mejl- och telefontrafik. Detta via bland annat kommunernas stadsnät. Efter vår rapportering hoppade stadsnäten av samarbetet med Säpo - och andra stora teleoperatörer har därefter sagt att de inte tänker gå med i den helautomatiska lösning som Säpo vill ha.

Insamlingen av metadata, som är i stort sett allt utom just innehållet i mejl och sms, sköts i dag manuellt, när polisen ska lösa och förhindra brott. I ett framtida automatiserat system försvinner kontrollen hos operatörerna på vad som lämnas ut till Säpo och den övriga polisen, menar kritiker.

Men trots att luften verkade gå ur projektet, efter Ekots avslöjande, berättar flera källor att Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ingalunda har gett upp.

Flera operatörer berättar för Ekot hur de under möten nu ansätts med hårda argument, där Säpo inte drar sig för att beskylla operatörerna för att deras ovilja till samarbete kan spela terrorister i händerna.

Bahnhofs vd Jon Karlung bandade det senaste mötet med Säpo med en dold mikrofon. På inspelningen hörs hur Säpos Kurt Alavaara pressar Karlung, som ifrågasätter den helautomatiska överföringen av abonnenters telefon- och mejluppgifter.

– Vi misstänker en terrorattack i Stockholms city och får in information som gör att det är värdefullt för oss att undanröja. Och det här får vi på fredag kväll klockan 20 utanför kontorstid. Svaret, med manuell hantering, innebär att vi får leveransen på måndag förmiddag. Då smäller det i Stockholm city med 800 döda. Jag tror inte att man vill vara vd för Bahnhof när man säger att man vill göra bedömningar i operativa ärenden.

Så här svarar Jon Karlung under mötet:

– Du är här för att redogöra för sakförhållandena i de här ärendena, men nu tolkar jag att du går in i någon sorts roll...

Kurt Alavaara avbryter och replikerar:

– Jag förklarar vad vi är ute efter, att vi gör ingenting som vi inte har lagstöd för.

Ekot har låtit Janne Flyghed, professor i kriminologi, lyssna igenom centrala delar av de totalt fyra timmar långa inspelningarna.

– Det känns lite som att man är ute på någon stor marknadsföringskampanj. Man måste ha igenom det här och här laborerar man med både löften och delvis med hot, för att få de här operatörerna att gå med på detta. De blir uppenbarligen pressade. Det känns olustigt att höra den här typen av kommunikation, säger Janne Flyghed till Ekot.