Information i punktskrift

Länsstyrelsen i Västmaland vill ge synskadade bättre samhällsinformation. Därför har länsstyrelsen gett ut en informationsbroschyr i punktskrift.
Broschyren innehåller bland annat fakta om länet, och dessutom ett brev från landshövding Mats Svegrofors. Länsstyrelsen i Västmanland är den enda länsstyrelsen i landet som gett ut informationsmaterial i punktskrift.