SCA om ny ränta: "För lite, för sent"

Riksbanken sänkte i dag sin viktigaste styrränta med 0.25 procentenheter till 0.75 procent. Flera exportföretag har kritiserat räntenivån i Sverige, men trots sänkningen kommer inga glädjerop i dag. Det är för lite och för sent, säger skogsbolaget SCA:s koncernchef Jan Johansson.

– En sänkning var absolut nödvändig. Sedan tycker jag att den var alldeles för liten och kommer väldigt sent. Vi ligger fortfarande tre gånger högre än Europa i räntenivå. Jag har svårt att se att vi ska ligga på något annat läge än vad Europa ligger på, vi är så sammankopplade exportmässigt och så vidare.

 

Vad innebär det för er som bolag att räntan i Sverige ligger högre än i övriga Europa?

– Det innebär att vi får en starkare krona och det gör att exportindustrin drabbas väldigt hårt.

Men den räntesänkning på 0.25 procentenheter som kom i dag - vad kommer den innebära för SCA som bolag?

– Det kommer nog inte innebära så mycket eftersom det fortfarande är så stor skillnad mot den europeiska nivån.

 

Men någon effekt måste ni väl hoppas på?

– Vi har sett ju kronan försvagats lite de senaste veckorna, så den här räntesänkningen är förmodligen redan inprissatt i marknaden. Men det stora problemet för exportindustrin är ju en stark krona, men det stora problemet för Sverige är att vi inte får fart på ekonomin och att produktionen går ner, säger Jan Johansson,  koncernchef SCA.