Få vill starta friskola

Antalet ansökningar om att få starta friskolor har minskat i landet. Sammanlagt har 316 ansökningar om att starta friskolor hösten 2003 kommit in. Det kan jämföras med 485 ansökningar året innan. I Västmanland har det kommit in 8 ansökningar om friskolor till hösten nästa år - alla i Västerås utom en ansökan som gäller Surahammar.