Länsmuseum mot nya mål

Västmanlands Länsmuseum, som idag inryms i Västerås slott, kan komma att få en ny inriktning och finnas på fler ställen i länet.
Landstinget, som är så kallad huvudman för museet, genomför en serie konferenser med företrädare för bl.a kommuner för att finna nya former för Länsmuseets verksamhet i framtiden.