Sveriges Radio uppmuntrar till användande av Öppet API

Sveriges Radio fortsätter att arbeta för användandet av Sveriges Radios öppna API. De reviderade användarvillkoren är lika minimalistiska som förut, men förtydligar att även kommersiella aktörer under vissa förutsättningar kan använda vårt API.

"Materialet som tillhandahålls via API får inte användas på ett sådant sätt att det skulle kunna skada Sveriges Radios oberoende eller trovärdighet." 

Sedan Sveriges Radio lanserade version 2 av vårt öppna API har publiken fått många nya sätt att lyssna på radio och ta del av vårt stora utbud. Det är något vi på radion är glada och stolta över. 

Vi vill fortsätta uppmuntra fristående utvecklare att ta fram nya tjänster. Och vi har förstått att många utvecklare har hållits tillbaka av att de inte kunnat ta betalt för de appar och tjänster som de tagit fram. Vi hoppas att nu när vi tar bort förbudet mot kommersiella tjänster så kan utbudet av tjänster öka. Ett större utbud av tjänster ger vårt innehåll en större spridning och möjlighet att nå nya målgrupper.

API står för Application Programming Interface och det är ett sätt att komma åt data i andra system. SR:s Öppna API ger tillgång till information om kanaler, program, sändningar, nyheter, sport, trafikmeddelanden, låtlistor och mycket annat. API användarna hjälper varandra och får stöd av SR:s utvecklare genom en öppen diskussionsgrupp. 

Alla kan använda Sveriges Radios öppna API. Det används internt på Sveriges Radio, av partners och allmänheten. Det finns inga begräsningar i antal anrop och vi erbjuder det kostnadsfritt. Sveriges Radio har haft ett öppet API sedan Music Hackday i januari 2010.  

Jacob Hamacher
Webbutvecklingschef
Digitala medier