Risk att Sture Bergwall begår nya brott

1:44 min

Rättsmedicinalverkets utredning av Sture Bergwall, tidigare Thomas Quick, har nu blivit offentlig. I den konstaterar verket att det finns en viss risk för återfall i brott. Offentliggörandet har skett på Sture Bergwalls egen begäran säger hans advokat Tomas Olsson.

Utredningen på 87 sidor är en genomgång av Sture Bergwalls liv från uppväxten i Falun på 1950- och 60-talet, livet i missbruk och på institutioner sedan de tidiga domarna för bland annat otukt med barn i början av sjuttiotalet.

Rättsmedicinalverkets utredare har träffat Sture Bergwall vid nio tillfällen på Säters sjukhus där han suttit sedan 1991 då han dömdes för ett grovt rån.

Rättmedicinalverket kommer fram till att Bergwall fortfarande lider av diagonsen pedofili, som definieras som "tvångsmässig utlevelse av sexualdrift riktad mot minderåriga", men att Bergwall inte visat något sådant beteende i alla fall de senaste 20 åren. Dessutom konstaterar de att Sture Bergwall visserligen lider av en psykisk störning men att den inte är att betrakta som allvarlig.

Rättsmedicinalverket bedömer risken för återfall i sexual- och våldsbrott som låg och medelhög på en tregradig skala. Det som talar för det är att Bergwall inte missbrukat illegala droger och alkohol sedan mitten av nittiotalet och sedan 2001 också är kvitt sitt läkemedelsberoende.

Eftersom det är högst osäkert hur Bergwall kommer att hantera ett liv utanför murarna förespråkar Rättsmedicinalverkets utredare just en utslussning med öppen rättspsykiatrisk vård, då man, som man skriver, har möjlighet att i god tid upptäcka och avhjälpa eventuella brister i hans egen förmåga att hantera de utmaningar en utslussning efter långvarig institutionsvistelse innebär.