Miljösanering ifrågasätts igen

Turerna kring miljösanering av förskolan Linnean i Östersund fortsätter.
Vid kommunstyrelsens sammanträde idag stödde en majoritet moderaten Pär Jönssons förslag att utreda andra alternativ än den renovering som beräknas kosta 8,1 miljoner kronor. Det kan tillexempel vara nybyggnation på samma plats, en mindre nybyggnad kompletterad med avdelningar i andra kommunala lokaler, eller, att hyra nya lokaler.