Många brister kring Nordmyran

En av de mest omfattande utredningar som utförts i Heby kommun visar på en rad brister i turerna kring grävningen av en ny kanal i Nordmyran utanför Tärnsjö.
Beslutet att utreda turerna kom efter den ideella Nordmyrangruppens krav på att den halvfärdiga kanal som grävts för att skapa en ny vattenled ut till Dalälven skall ställas iordning - trots att entreprenören förklarat att det inte går. När frågan om en ny kanal väcktes i en motion i Kommunfullmäktige var året 1994. Motionen avslogs, och senast avslog också Naturvårdsverket en begäran om pengar för ändamålet. Men länsstyrelsen gav tillstånd för en rensning av bäckar och diken på Nordmyran, och de berörda markägarna hade inget att invända. Men vad varken de eller länsstyrelsen upplysts om var att en ny kanal skulle grävas. Och trots att kommunfullmäktige tidigare avslagit begäran om pengar för projektet, sade kommunstyrelsen ja och gav tekniska förvaltningen i uppdrag att dra igång det hela. Att tekniska förvaltningen inte hade det minsta med Nordmyran-projektet att göra, och att pengarna inledningsvis togs från investeringskontot istället för från driftsbudgeten, fick ingen att fundera. När grävjobbet senare havererade och besiktningsprotokollen visade upp en rad problem, sade inte kommunen ifrån utan betalade ut ersättningen till entreprenören.