Lättnad i Tierp

Många Tierpsbor var idag påtagligt lättade över beslutet i fullmäktige igår att säga nej till provborrningar för för förvaring av kärnbränsle
Beslutet innebär att företaget Svensk Kärnbränslehanetring, SKB avbryter all sin verksamhet. Med bara två rösters marginal blev det nej till provborrningar. Många av de Tierpsbor som SR Uppland pratade med i dag var mycket lättade över beslutet.