Konsulter drabbas av storvarslet

Även de konsulter som jobbar för Ericsson i Karlstad kan komma att drabbas av det varsel om uppsägningar som lades igår.
I början av förra året hade Ericsson drygt 100 konsulter, men minskade kraftigt antalet under fjolåret och är nu nere i ett 20-tal. De flesta är inhyrda för tre till sex-månadersprojekt. När nu svångremmen ska dras åt hos Ericsson, kommer också dessa tjänster att ingå i förhandlingen om uppsägningar.