17 friskolor planeras i länet

Det finns ett klart intresset i Värmland för att starta friskola.
På Skolverket finns för närvarande 17 ansökningar från Värmland, det konstaterar myndigheten sedan ansökningstiden gått ut för att få starta friskola från hösten 2003. De senaste åren har Skolverket godkänt ungefär två tredjedelar av de ansökningar som kommit in, beslut för de ansökningar som nu är aktuella väntas i slutet av det här året.