Borgs nya prognos

I dag presenterar regeringen sin nya prognos av det ekonomiska läget i Sverige. Finansminister Anders Borg har just avslutat en presskonferens.

Regeringen tror på en tillväxt på 1 procent i år och 2,4 procent 2014. Arbetslösheten kommer att landa på  8, procent i år och sjunka till 7,7 procent 2014.

--Finansdepartementets nya prognos visar att svensk BNP-tillväxt utvecklas svagt under 2013, framför allt på grund av att exporten minskar. Men en gradvis förbättring väntas ske under 2014, säger finansminister Anders Borg.

Anders Borg bedömer också att den svenska arbetsmarknaden har varit starkare än väntat trots den svaga BNP-tillväxten.

-Under årets tre första kvartal har 44 000 jobb tillkommit och arbetslösheten har sjunkit något, säger Borg.

– Det handlar om en stabilare återhämtning, men fortfarande med betydande risker, sa finansminister Anders Borg.

Sverige har klarat krisen förhållandevis väl, säger Anders Borg. Sysselsättningen stiger  någon procentenhet högre och arbetslösheten någon procent längre än tidigare prognos.

Det är en kraftig hög ökning inom tjänstesektorn, och det beror framför allt på att det har blivit mer lönsamt att arbeta, stärkta förutsättningar för tjänsteföretag, sänkt restaurangmoms och, rut- och rotavdragen, enligt Anders Borg.

-- Om man blickar framåt finns en del utgiftsposter som fortsätter att ticka och som riskerar att påverka reformutrymmet, säger Anders Borg. Dels fortsätter sjukskrivningarna att öka och flyktingströmmarna från Syrien blir större under ett par år, säger Anders Borg.

Vi behöver stötta tillväxten ett par år, enligt Anders Borg. Reformer kommer att behöva finansieras genom omprioriteringar på utgiftssidan eller att man värnar eller gör om skatteintäkter, säger han.

– Vi kommer att behöva titta på skattehöjningar eller prioritera om utgifterna.

– Vi behvöer prioritera undervisning och arbetet för fler vägar in på arbetsmarknaden för unga och utlandsfödda. Vi mpste också fortsätta att reformera bostadsmarknaden.

Så sent som i går kom statliga Konjunkturinstitutet med sin senaste prognos om framtiden för den svenska ekonomin. Den visade på en ljus framtid med en tydlig återhämtning och stigande BNP de närmaste åren. Optimismen har återvänt både bland företag och hushåll, enligt KI.

Men samtidigt bedömde KI att regeringen inte kommer att klara överskottsmålet i de offentliga finanserna utan rejäla skattehöjningar. 

texten uppdateras