Positiva Trollhättebor

Trollhätteborna ser ljust på framtiden, ljusare än vad man gör på andra håll i Sverige. Det visar en undersökning som Svenskt näringsliv har gjort.
8 000 svenskar har fått frågor om sin syn på tillväxt, skatter och arbete. Undersökningen visar att Trollhätteborna är mer positiva till sin kommun än vad allmänheten i stort är. 74 procent av de 300 som svarade på frågorna i Trollhättan tycker att det finns en framtidstro i kommunen.