Få kvinnor chefar inom privata sektorn

1:29 min

Västmanland är ett av de sämsta länen när det kommer till andelen kvinnor som är chefer inom privat sektor. På företaget Bombardier i Västerås är cirka 17 procent av cheferna kvinnor.

Ser man generellt på företagen inom den privata sektorn så går bara en fjärdedel av alla chefspositioner till en kvinna. Det visar en ny rapport från Statistiska centralbyrån.

Enligt personaldirektören på Bombardier i Västerås, Kurt Åhs, arbetas det på att fler kvinnor ska välja en chefskarriär.

– Vi jobbar med nätverk internt, vi lyfter fram kvinnliga föredömen. Kvinnor som kanske inte har bestämt sig för att gå karriärvägen chef. Vi har mentorskap, säger han.

Inför det här inslaget pratade vi med de fyra största privata arbetsgivarna i Västerås och frågade dem hur många chefer som är kvinnor hos dem. Svaren påminner om Bombardiers situation, alltså att kvinnor sitter på omkring 17-18 procent av chefspositionerna.

Det är lägre än länssnittet på 24 procent.

Samtliga företag vi pratat med säger att de tycker att frågan om mångfald inom arbetslagen är viktig och att de jobbar för att få fler kvinnor i chefsställning.

Men vad beror det på att så få kvinnor söker chefsposter? 

Enligt Kurt Åhs har branschen varit typiskt mansdominerad:

– Det har varit kanske 10-20 procent kvinnor som utbildat sig till ingenjörer inom de områden som passar in i den här verksamheten. Men i dag ser vi ett ökande intresse bland kvinnor att utbilda sig inom elektro- och maskinteknik. Vi har en rekryteringsbas på Bombardier att faktiskt få in duktiga kvinnor och som vill satsa och ta en chefsroll, säger personaldirektören Kurt Åhs.

Kan ni göra mer?

– Det finns utrymme för att göra mer, svar ja.