God beredskap inför Scout 2001

Om en månad kommer omkring 26.000 scouter att vara på väg till skånska Rinkaby. Det är lika många som bor i hela Kristianstad innerstad.
Så många människor på en plats ställer enorma säkerhetskrav på Räddningstjänsten. Under SCOUT 2001 höjer Räddningstjänsten i Kristianstad sin beredskap. Där har man under ett år hjälpt till att utveckla en brandskyddsplan åt scouterna. Kristianstad kommun har gett Räddningstjänsten ett bidrag på 120.000 kronor för att även sköta besiktning, låna ut brandskyddsutrustning, upprätta ett kommunikationssystem och vattennät. Störst kommer beredskapen att vara då scouterna anländer och lämnar området. På Räddningstjänsten tror man inte att det kommer att bli några större problem, eftersom scoutrörelsen ofta är bra organiserad.