Lönsamt att vara bonde

Det är inte sant att Sveriges bönder vantrivs med sina jobb. Enligt Lantbruksbarometern, det vill säga SIFO-undersökningen om böndernas tro på framtiden inom yrket, så trivs 96 procent av landets bönder med sitt jobb. En tredjedel av bönderna tycker att de har en ganska god lönsamhet.