Stort genombrott för immunterapi mot cancer

1:40 min

Att få kroppen att använda det egna immunförsvaret för att bekämpa en cancertumör är ett forskningsfält som nu är på kraftig frammarsch. Tidskriften Science har tidigare utsett just immunterapi mot cancer till ett av de största genombrotten inom all forskning.

Den här artikeln är från 2013.

Ola Winqvist, professor och överläkare i  cellullär immunterapi vid Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset i Solna förklarar.

– Det verkar som att vårt eget immunsystem kan uppfatta cancern som främmande och farlig. Problemet är att tumörer är smarta. De undviker upptäckt genom att hämma immunsystemet. Men med nya smarta läkemedel kan vi släppa den här bromsen.

Det kan alltså handla om att få kroppens eget immunsystem att agera mer hämningsfritt. Bort med bromsen som cancertumören har satt dit och i stället låta immunförsvaret bli mer lössläppt med sina vita blodkroppar där de patrullerande T-cellerna i blodet får angripa tumörerna.

Det sker genom att man injicerar antikroppar som aktiverar immunförsvaret, så kallade biologiska läkemedel.

Under de senaste åren har läkemedelsbolag gjort försök på människor med en cancer i huden (malignt melanom) och njurcancer och där visat på viss förlängd överlevnad.

Forskningsfältet har funnits i 30 år, men allra senaste åren har intresset exploderat internationellt.

– För flera år sen då var det nästan helt tomt i lokalen när man pratade om immunterapi. Det var ju bara de närmast sörjande. Men de senaste två åren har det varit överfullt. Det har knappt funnits ståplats, så stort har intresset varit, säger Ola Winqvist.

Forskarna hoppas att immunterapi ska kunna bli ett komplement till de traditionella metoderna mot cancer, alltså kirurgi, cellgifter och strålning.

Men än så länge är metoden dyr och det gäller att förstå hur immunterapin ska kunna kombineras med cellgifter och exakt vilka patienter som kan ha nytta av det.