Grafik: Julmat på äldreboende

Kartan visar skillnader i utbud och tillagningssätt av julmaten på äldreboenden i Sveriges kommuner. De kommuner som inte redovisas på kartan har valt att inte delta i undersökningen. Om svar inte redovisas i en kategori beror det på att frågan ej besvarats.