Fler känner sig otrygga

Fler människor känner en oro för att de ska utsättas för brott. Det visar polisens trygghetsundersökning.
Drygt 5100 länsbor har svarat på frågor om hur trygga de känner sig i miljön där de bor. Om man jämför med mätningen som gjordes år 2000 så är det någon färre människor som HAR UTSATTS för någon brott - den siffran har gått ner från 20 till 19 procent. Det är något FLER människor som känner sig oroliga för att någon ska hända dem. 68 procent av de tillfrågade känner oro - år 2000 var den siffran 66 procent.