Kritik mot nedlagd utredning om romregister

2:41 min

Åklagaren har lagt ned förundersökningen mot två poliser i Skåne för upprättandet av romregistret. Det sker trots att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden tidigare slagit fast att registret till stora delar är olagligt. Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap vid Göteborgs Universitet tycker inte att det här hänger ihop.

– Det hänger inte ihop. Lika lite som när Säkerhets och integritetsskyddsnämnden säger att det är ett antal fel som har begåtts - och de räknar ju upp felen - men de säger också att det inte är ett register baserat på etnicitet, säger Dennis Töllborg. 

Enligt åklagaren går det inte att styrka att de anställda vid Skånepolisen gjort sig skyldiga till brott när de inte specificerat syftet med registret av personuppgifter. Det finns inte heller anledning att tro att uppgifterna i registret spridits till obehöriga eller att personuppgifterna registrerats på grund av etnisk tillhörighet, enligt åklagarens beslut.

Men Dennis Töllborg menar att det är självklart att registret är baserat på just etnicitet. Och därmed tycker han att det är ett grovt tjänstefel som har begåtts, inte ett ringa, alltså mindre allvarligt, tjänstefel, som åklagaren konstaterar.

Om det bara handlar om ett ringa tjänstefel så kan det bli en sådan situation som nu - att registrerat är konstaterat olagligt på flera punkter, men att ingen anses vara skyldig till brott.

– Det skulle teoretiskt sett kunna bli på det sättet. Det skulle till exempel kunna handla om en normalgrad av tjänstefel, och då gör internutredningsverksamheten ingenting, för de agerar bara vid grovt tjänstefel. Men i detta fall så är det ett etniskt register, och det är ett grovt tjänstefel. Och det är rätt många som är inblandade. Man skulle kunna resonera så att det inte är rättvist att bara hänga ut de personer som har legat närmast den praktiska verksamheten, eftersom detta har varit något som varit "comme il faut" i hela verksamheten. Men då tar man toppen. Det är den svenska ordningen, då tar man länspolismästaren och neråt.

Åklagaren anser att bristerna i hur polisen hanterat sina databaser beror på systemfel, men att två enskilda poliser inte kan hållas straffrättsligt ansvariga för det.  Och inte heller länspolismästaren, säger överåklagare Mats Åhlund till P4 Malmöhus.

Dennis Töllborg säger att det går att överklaga beslutet att lägga ner förundersökningen och begära en överprövning av det. Då kommer det troligtvis gå vidare till riksåklagaren. Och det tycker han att det bör göra. 

– De här besluten, att det inte är ett på etnicitet baserat register, och att man inte väcker åtal - det är egentligen värre och mer skrämmande än själva registret i sig, säger Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap.

Ingrid Forsberg
ingrid.forsberg@sverigesradio.se