Många hoppar av militärens utbildning

2:07 min

Alldeles för många som ska göra grundläggande militär utbildning hoppar av, eller väljer att inte ta anställning i försvaret när de gått klart utbildningen. Av de som förväntas börja utbildningen tappar försvaret drygt fyra av tio.

Josefine Johansson har gjort GMU men studerar för tillfället. Och hon är inte förvånad.

– Jag tror att det är många som inte klarar det psykiskt, för det är väldigt påfrestande. Man får mycket skit från befälen men det är så det ska vara, så att man lär sig. Men det kanske inte är många som fått kritik innan så jag tror det tar hårt och de klarar kanske inte tidspressen heller, säger Josefine Johansson som gjort GMU.

När du gjorde GMU:n, var det många som hoppade av då?

– Ja, det var 30 procent som hoppade av. De klarade inte trycket, de orkade inte mer, de blev skadade och så.

Ända sedan värnplikten ersattes av den frivilliga grundläggande militära utbildningen har Försvarsmakten haft problem med att de som tackat ja hoppar under utbildningen och att för få tar anställning inom försvaret som soldater, sjömän och gruppbefäl.

Enligt senaste prognosen för 2013 så hoppar sju-åtta procent av de utvalda av precis innan eller i början av utbildningen, 18 procent under själva utbildningen och 18 procent väljer att inte fortsätta inom försvaret trots färdig GMU.

Enligt Peter Tagesson, ordförande i försvarsmaktens arbetsgrupp för rekrytering, är det problematiskt, då soldaterna behövs på förbanden och fler nu måste utbildas.

– För varje soldat som vi måste utbilda och som inte tar fortsatt engagemang hos oss så binder vi officerare för den utbildningen och också kostnader som vi skulle kunna lägga någon annanstans i verksamheten, alltså betydligt bättre fortsatt utbildning och förbandsverksamhet, säger Peter Tagesson.

Inför nästa år har nu Försvarsmakten en plan för hur tiden ska kortas mellan att nån gör uttagning till GMU, får antagningsbesked och verkligen börjar – då borde de första avhoppen minska.

Dessutom utökas utbildningen med en vecka, så stressen ska minska.

Försvaret lägger mycket reklampengar på att locka unga: i år 70 miljoner kronor, och det behövs enligt Peter Tagesson.  Men innehållet behöver ändras om fler ska stanna i försvaret, tror Josefine Johansson.

– De har väldigt mycket reklam och så. Men jag tror att det kanske skulle kunna visa mer vad man gör och vad man kommer uppleva mer. Man får bara en bild av vad Försvarsmakten är, men när man gör GMU så kanske  man måste veta vad man ger sig in på, säger Josefine Johansson.