Anställda soldater stannar längre

1:54 min

Färre anställda hoppar av än tidigare och fler går tillbaka igen till försvaret igen efter olika avbrott . Så försvaret verkar nu nå målen för antalet anställda soldater, enligt Peter Tagesson som arbetar med rekrytering.

Även om det är fortsatt många avhopp från försvarets grundläggande militära utbildning som Ekot berättade i morse så verkar det som om personalläget håller på förbättras bland Försvarets anställda soldater.

– De individer som tidigare gjort värnplikten eller har slutat en anställning, eller inte tagit fortsatt direkt engagemang efter GMU, återkommer till Försvarsmakten eftersom de uppskattar den verksamhet och den utbildning vi hade. Man vill ut och testa något annat och sen återkommer man, säger Peter Tagesson, ordförande i Försvarsmaktens arbetsgrupp för rekrytering.

Försvarets nya personalsystem är komplicerat. För många är den grundläggande militära utbildningen i tre månader det första mötet med försvaret men den innebär ingen anställning.

Men de som gjort GMU kan välja att ta hel- eller deltidanställning som soldater och sjömän. 2012 hoppade 19 procent av de heltidsanställda soldaterna av, trots att militären från början räknat med hälften så stora avhopp.

I år tyder prognoserna på att det blir färre avhopp; 15 procent, enligt Peter Tagesson:

– Ja, det betyder väldigt mycket för Försvarsmakten. Det betyder att vi får en högre stabilitet i våra förband, det betyder att vi inte behöver nyrekrytera lika mycket så att vi kan koncentrera resurserna på den personal vi har.

Och i bakgrunden finns en ny trend. Heltidsanställda som valt att sluta kommer tillbaka som deltidsanställda, eller tar i praktiken bara ett års avbrott för jordenruntresa.

Effekten är att antalet deltidsanställda soldater verkar öka från 1600 förra året till 2500 nu vid årsskiftet och även antalet heltidanställda ökar som väntat.

Regering och riksdag har enats om att utreda försvarets personalpolitik för att se vilka morötter som behövs för att långsiktigt behålla de anställda soldaterna. Peter Hultqvist, socialdemokratisk ordförande i försvarsutskottet, tror att det är nödvändigt, de nya tendenserna är för osäkra.          

– Ja, det är alltså avgörande att man hela tiden bedriver ett utvecklingsarbete. Det här är ett helt annat system än det vi hade på den tiden vi hade värnplikt och det kräver också anställdaandra typer  av insatser och det måste man inse, säger Peter Hultqvist, socialdemokrat riksdagens försvarsutskott.