Fackförbund stämmer Partille kommun

Fackförbundet Kommunal stämmer Partille kommun hos Arbetsdomstolen. De vill att uppsägningen av en medlem, som tidigare arbetade på ett LSS-boende i kommunen, ogiltigförklaras.

Mannen, som var arbetsplatsombud på boendet, skrev ett kritiskt brev till kommunen om brister i arbetsmiljön i mars i år. Efter det omplacerades han och senare sades han upp. 

Fallet har väckt uppmärksamhet bland medlemmar i Kommunal och i mars arrangerades en demonstration i Partille tills stöd för den uppsagde medlemmen.