Blekinge

Bättre rutiner efter omtvistad tv-inspelning på sjukhuset

9:46 min

I januari JO-anmäldes Landstinget Blekinge för en tv-serieinspelning, men personal på sjukhuset tycker att tv-serien ändå fört något gott med sig.

I programmet 112 på liv och död följde ett tv-team ambulanspersonal från blekingesjukhuset när de ryckte ut till patienter i länet och filmade deras arbete.

I  januari JO-anmäldes landstinget i Blekinge för brott mot sekretessen och kränkning av människors privatliv i samband med inspelningen av serien. Och just nu utreder justitiekanslern om något brott begicks när serien spelades in.

Men ambulanssjuksköterskan Ulf lindberg upplever inte att TV-teamet gick över gränsen.

Och Håkan Clementsson, ambulansöverläkare, menar att inspelningarna har lett till förbättringar på sjukhuset, bland annat har det bidragit till bättre hygienrutiner bland personalen.