Hård kritik mot Världsbanken

Världsbanken får hård kritik i en ny utvärdering av bankens program för fattiga länder under 80- och 90-talen. Rapporten publiceras av ett nätverk av frivilligorganisationer världen över.
Uvärderingen är den största som har gjorts hittills - och tittar på resultatet i nio länder på fyra kontinenter som har följt Världsbankens recept för att reformera sina ekonomier. Resultatet blev bland annat ökad arbetslöshet när statliga företag las ner, försämrad sjukvård och skola när statliga budgetar i fattiga länder skars ner, och försämrad miljö när jordbruket gick över till mer intensiv odling av exportgrödor. Världsbanken var från början med i utvärderingen men har hoppat av, men rapportern bygger bland annat på uppgifter från Världsbankens egna lokalanställda.