Kåkstäderna breder ut sig

Samlingar av skjulliknande bostäder, tält eller husvagnar växer upp på allt fler platser i Stockholmsområdet.

Sociala myndigheter i staden bedömer att det finns ett 30-tal boplatser av den här typen, flest i Rinkeby, Kista, Högdalen och Flemingsberg.

– Man blir så berörd över att människor bor på det här viset i Sverige i dag. Det är misär och en sanitär olägenhet. Det finns inte rinnande vatten, ingen toalett och risken för brand är stor, säger Gisela Bergfors i socialtjänstens uppsökargrupp till svd.se.

Tidigare har lägren ofta bebotts av missbrukare som levt utanför samhället. Men dessa har blivit färre, enligt Bergfors, som säger att det numera rör sig personer från andra EU-länder.

Allemansrätten täcker inte boplatserna. Markägarna får, om de vill, avhysa personer med hjälp av kronofogden och polisen.