Enström oroas över avhoppen

1:36 min

Försvarsminister Karin Enström ser med oro på avhoppen inom den militära grundutbildningen, som Ekot rapporterat om under dagen.

Fyra av tio hoppar av eller tar inte anställning hos försvaret efter genomförd grundutbildning.

– Det ser ju inte så bra ut. Man måste verkligen fundera på vad det är som gör att intresset är stort men att man sedan inte fullföljer utbildningen eller fullföljer med en anställning inom Försvarsmakten, säger försvarminister Karin Enström.

Problemen med avhopp och att färdigutbildade inte tar jobb i försvaret har funnits hela tiden sedan värnplikten avskaffades och ersättes med den grundläggande militära utbildningen, GMU kallad.

Karin Enström ser flera saker som kan göras för att få bättre resultat. En sådan sak är att minimera tiden från att en person antagits till utbildningen till dess att inryckning sker.

– Dagens ungdomar är ganska ombytliga och man vill gärna påbörja sin utbildning så fort som möjligt när man väl blivit uttagen, säger hon.

Försvarsmakten bör också bli bättre på att tala om syftet med utbildningen, vilka anställningar och andra alternativ som finns efter genomförd GMU. Det är viktigt, inte minst för att undvika att den som börjar utbildningen har felaktiga föreställningar om vad som väntar.

Karin Enström tror inte att försvarsmakten behöver fler och hårdare signaler från politikerna.

– Jag tycker vi har varit tydliga med att GMU ska ha det innehåll den ska ha och att man känner sig välkommen in i försvarsmakten. Men också att man kan informera och förbereda den som ska rycka in, säger hon.

Det har också kommit kritik för att befäl som sköter utbildningen är bryska och hårda och att kvinnor kan trakasseras.

– Om det är så är det inte acceptabelt. För mig är det viktigt att vi kan öka andelen kvinnor på alla nivåer i Försvarsmakten och det börjar självklart under den grundläggande militära utbildningen, säger Karin Enström