Sverige utreder utökat försvarssamarbete

2:07 min

Försvarsminister Karin Enström tillsätter en utredning för att se över Sveriges samlade försvarspolitiska samarbete. Fokus ligger på samarbetet inom Norden, med EU och Nato.

– Jag kan konstatera att Sverige redan i dag bygger säkerhet i samarbete med andra, det är en av grunderna i vår säkerhetspolitik. Vi är beroende av andra länder och hur kan vi då förstärka den här samarbetsdelen i vår säkerhets- och försvarspolitik, säger Karin Enström.

Utredningen ska se hur Sveriges försvarspolitiska samarbete ser ut i dag och hur det kan utvecklas framöver. Översynen görs eftersom den parlamentariska försvarsberedningen i en rapport i våras efterlyste en sådan granskning.

Det mest omdebatterade inslaget är Sveriges numera rätt omfattande försvarssamarbete med Nato. Men försvarsministern säger inget konkret om vilka frågor som ska utredas vad gäller Nato, bara att detta samarbete också ska genomlysas.

– Det här är ju en bredare översyn där vårt samarbete med Nato ingår. Men där ingår också det nordiska samarbetet, samarbetet inom EU och med andra säkerhetspolitiska forum, säger Karin Enström.

Nordiskt försvarssamarbete är något som ofta dyker upp i debatten. Framstegen har kanske inte varit så stora, erkänner Karin Enström, eftersom länderna valt olika säkerhetspolitiska lösningar där Danmark och Norge är Natomedlemmar och Sverige alliansfritt.

– Vi ser det nordiska samarbetet som viktigt. Men man måste komma ihåg att det är inget självständigt säkerhetspolitiskt alternativ utan ett komplement till allt annat samarbete som sker, säger hon.

Nyligen havererade ett samarbetsprojekt med Norge om gemensamma materielinköp. Det får negativa konsekvenser, säger försvarsministern, men hon pekar också på internationella insatser och annat där Norden arbetar ihop.

– Det kan man se inte minst när det gäller vårt flygsamarbete där ju Sverige, Norge och det finska flygvapnet flyger tillsammans varje vecka. Det är ett väldigt bra exempel på nordiskt samarbete, säger Karin Enström.

Även försvarssamarbetet med EU ska ses över. Den ekonomiska krisen och nedskärningar i många länder har begränsat samarbetet de senaste åren, men det finns vinster att göra även på EU-nivån, menar försvarsministern.

– Vi kan använda de resurser som vi lägger på försvar och materiel klokare om vi samarbetar, säger Karin Enström.

Det blir Sveriges förre Moskvaambassadör Tomas Bertelman som ska leda denna översyn som ska vara klar i oktober nästa år.