Metod minskar vårdnadstvister

2:08 min

Vårdnadstvisterna blir allt fler, det har Ekot kunnat berätta om i dag. På flera håll i landet har
man testat en metod som ska leda till att färre tvister mellan föräldrar ska avgöras i en rättegång.

Men trots att metoden som heter "Konflikt och försoning" har minskat antalet vårdnadstvister på de ställen där den provats finns inga planer på att införa den i hela landet.

Dafne och pappan till hennes barn lyckades få ett bättre samarbete kring deras son

– Just då var jag väldigt arg på hans beteende men hela den här processen har hjälpt mig att se saker med andra ögon. Man kanske inte alltid får som man vill men det blir bra ändå, säger Dafne.

Alltihop började med ett löfte som bröts, oro för sonen och ingen tillit alls mellan föräldrarna

”Vill du fortsätta träffa din son får du vända dig till domstolen, sade Dafne till slut till pappan.”

Vilket han gjorde, men istället för att låta tvisten gå till rättegång erbjöds föräldrarna att tillsammans med en familjerättssekreterare, en domare och de juridiska ombuden under några månader arbeta sig fram till en överenskommelse med den fyraårige sonens bästa i fokus. Och det gick. Och så här trekvarts år efteråt har de en överenskommelse: sonen träffar sin pappa regelbundet, föräldrarna litar mer på varandra.

 – Nu kan han faktiskt komma fem minuter sent och jag säger ingenting, men hade det hänt för ett år sedan hade jag exploderat, säger Dafne.

På ett annat ställe i landet, i Helsingborg arbetar två andra föräldrar med att försöka enas om vårdnaden av barnen. Familjerättssekreteraren Antonia Andersson summerar och säger att nästa steg blir att öva ännu mer på kommunikationen, att låta sönerna slippa vara budbärare.

Sedan Konflikt och försoning infördes i Helsingborg har två tredjedelar av dem som gått igenom det, blivit överens och alltså sluppit en domstolsförhandling. Vad det går ut på är att fokusera på det som är bra mellan föräldrarna, säger Antonia Andersson.

 – Vi ger dem verktyg att utveckla det som redan fungerar någorlunda till att bli ännu bättre. Vi gräver inte i det som har varit konflikten.

På justitiedepartementet skriver man nu på direktiven till en översyn av vårdnadsreglerna. Men enligt vad Ekot erfar kommer det inte ingå i uppdraget att se om Konflikt och försoning skulle kunna införas i hela landet. Synd tycker domaren Jonas Österlund. Både resurser och mänskligt lidande skulle kunna sparas in. Det sista han vill är att en vårdnadstvist avgörs av en domstol.

Konflikten och försoning ska införas på fler ställen i landet, erfar Ekot.