Palestinier kan få stanna

Det förvärrade läget i Mellanöstern gör att migrationsverket vill öka möjligheten för palestinska flyktingar att få stanna i Sverige.
I dag anses de inte ha ett sådant skyddsbehov att de kan få permanent uppehållstillstånd, men efter intern kritik på migrationsverket kommer man sannolikt lämna över två ärenden som gäller palestinska flyktingar till regeringen för prövning. Diskussioner förs nu på migrationsverket huruvida det är möjligt. Det finns omkring 950 asylsökande palestinier i Sverige. Av dessa har 200 fått beslut om avvisning, men besluten verkställs inte längre eftersom det inte går att flyga till varken Västbanken eller Gaza.