Sverige sjunker i skatteligan

1:49 min

I många år hade Sverige hade världens högsta skatter. Men nu visar ny statistik att Sverige är nere på fjärde plats, efter Danmark, Belgien och Frankrike, och fortsätter neråt.

– Det här är utfallet utifrån den ekonomiska politik som har förts de senaste åren som har syftat till att sänka skatterna som andel av ekonomin, säger Daniel Waldenström, nationalekonom i Uppsala.

Nyligen kom siffror från EU om hur höga skatterna är i olika länder. Sverige ligger fyra efter Danmark, Belgien och Frankrike, just före Finland.

Som högst låg Sveriges skatter på cirka 50 procent av bruttonationalprodukten. I dag är de nere under 45 procent. Det handlar om över hundra miljarder kronor i sänkning.

I den här takten är vi nere på EU-genomsnittet 40 procent inom sex, sju år.

– Det skulle kunna leda till kommer närmare någon sorts kritisk punkt, man börjar då ha krav på avgiftsbaserade system där invånarna själva betalar. Och det skulle vara ett systemskifte, säger Daniel Waldenström.

Så vad vill partierna på lång sikt? Hur höga bör skatterna vara totalt sett?
– Det viktigaste är inte exakt vilken nivå man ligger på utan att vi har tillräckligt mycket pengar för att säkerställa att alla barn får den skolgång de behöver, att vi har den sjukvård som krävs, det är det som är det viktiga, säger Magdalena Andersson, Socialdemokraternas talesperson i skattefrågor.

– Jag tycker att det är vanskligt att sätta en exakt siffra. Sverige ska vara konkurrenskraftigt jämfört med andra länder. Det ska löna sig att driva företag här. Det ska löna sig att arbeta här, säger Anna Kinberg Batra, moderat ordförande i finansutskottet.

Socialdemokraterna vill alltså inte säga hur höga skatterna ska vara på sikt. Moderaterna vill inte säga hur låga de ska vara.

Men nationalekonom Daniel Waldenström tycker att väljarna ändå borde få besked.

– Det är ju en demokratisk fråga. Jag tycker att vi behöver ha ett långsiktigt perspektiv i den ekonomisk-politiska diskussionen, säger han.

Rättelse: Under några timmar (06.23-11.26) låg fel namn ute bakom några av inslagets citat: Andreas Bergh. Den person som står för citaten är Daniel Waldenström, nationalekonom vid Uppsala universitet, och ingen annan.