Norrmän testturistar i Dalarna

3:36 min

I somras besökte fem norska familjer dalarna för att agera testturister. I fyra dagar besökte familjerna olika utflyktsmål i Siljansbygden. 

Scandinavian Heartland ville testa en modell för hur man på ett enkelt sätt kan få kunskap om en målgrupp och på samma gång hjälpa turistföretag att utveckla sina erbjudanden och bli bättre. Två timmar om dagen intervjuade de varje familj. En av de inblandade i projektet, Gordon Krmic, berättar att de nu gjort en uppföljning via enkäter till samtliga familjer.