Irakiska kurder kan sändas hem

Idag, på torsdagen, fattar regeringen beslut om att alla irakiska kurder som inte har särskilda asylskäl kan skickas hem.
Det finns 4000 irakiska kurder i Sverige och hittills har regeringen ansett att de inte har kunnat skickas tillbaka - även om de har fått avslag på sin asylansökan. Men nu bedömer regeringen att läget har förändrats. Vänsterpartiet går som enda parti emot regeringen. Vänsterpartisten Ulla Hoffman säger till Ekot att läget i norra Irak fortfarande är oroligt och att det vid ett eventuellt amerikanskt anfall mot Irak finns risk för att landets ledare Saddam Hussein attackerar kurder i norra Irak.