Sparande till utbildning dröjer

Möjligheten för svenska folket att med bidrag från staten spara till sin egen vidareutbildning - det så kallade kompetenssparandet - blir försenat ett halvår.
Anledningen är att regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet fått hård kritik från lagrådet för sitt förslag och därför beslutat sig för att skjuta upp en del avgörande beslut till i höst. I regeringens vårproposition på måndag slås dock fast att huvuddragen i förslaget om kompetenssparandet fortfarande gäller. Förslaget blir verklighet tidigast den första juli nästa år.