Avbryt vänortssamarbetet

Riv upp vänortsavtalet med den israeliska staden Petah-Tiqva, det kräver nu Palestinavänner i Norrköping i ett brev till kommunstyrelsen.
Det var 1962 som kommunen skrev ett avtal med staden, men i samband oroligheter i området under 80-talet lades samarbetet på is tills vidare. Men nu tycker Ulf Karlström, en av dem som skrivit under brevet, att Norrköping bör gå ett steg längre och helt riva upp avtalet för att istället skriva ett vänortsavtal med en palestinsk stad. Det skulle visa att vi inte accepterar det ökande våldet i området, säger han.