E-cigaretter förgiftar fler

Allt fler personer förgiftats av nikotin från e-cigaretter. 29 fall har anmälts till Giftinformationscentralen hittills i år. Av dem är en tredjedel barn. Under hela fjolåret anmäldes bara tre förgiftningsfall.

  Vilka hälsoeffekter e-cigaretter har är ännu oklart, men vätskan i påfyllningsflaskorna kan vara mycket giftig, speciellt för små barn.

E-cigaretter, säljs mest via nätet, men även över disk bl a i Kalmar.