Klimateffekten kan bli ännu större

2:11 min

Uppvärmningen av klimatet kan bli ännu större än vad experterna hittills har trott. En ny studie tyder på att klimatet kan vara känsligare för ökade utsläpp av växthusgaser än man tidigare räknat med.

Men osäkerheten är fortfarande stor, säger Michael Tjernström, klimatforskare på Stockholms Universitet.

--Den här studien visar att klimatkänsligheten sannolikt ligger i det övre intervallet som den senaste IPCC-rapporten angivit, säger han.

Den så kallade klimatkänsligheten – alltså hur mycket klimatet skulle påverkas om vi hade dubbelt så mycket koldioxid i atmosfären som före industrialiseringen – har varit omstridd länge. FN:s klimatpanel IPCC säger i sin senaste rapport att den ligger mellan 1,5 och 5 grader.

Men den nya studien, som publiceras i tidskriften Nature, tyder alltså på att det är en underskattning.

Klimatet skulle i så fall vara känsligare för utsläpp än man tidigare räknat med. Det kan betyda att temperaturen ökar mer till slutet av det här århundradet - om utsläppen fortsätter, säger Michael Tjernström.

--I den här rapporten pratar man om tre till fyra grader, och det är ganska mycket. Vi har inte sett en grads ökning än och redan ser vi ganska stora effekter på samhället. Påverkan på klimatet blir ännu värre och det blir än mer bråttom att göra något åt utsläppen av koldioxid, säger han.

Vid tre till fyra graders ökning av medeltemperaturen förutspås katastrofala konsekvenser för jorden av klimatforskarna, med utbredd torka, översvämningar och kraftiga stormar bland annat.

För att undvika det vill världens ledare försöka hålla temperaturökningen under två grader. Hittills har man dock misslyckats med att komma överens om att minska utsläppen.

Men det finns fortfarande stora osäkerheter i hur klimatet kommer att utvecklas. Bland annat för att man inte kan studera verkligheten, utan måste använda sig av datormodeller, säger Michael Tjernström, professor i meteorologi vid Stockholms Universitet.

--Det är modeller i datorer. Vi försöker få de modellerna att beskriva verkligheten så noga som det går men helt säkra och perfekta kommer de aldrig att bli, säger han.